Chương trình dịch vụ

"Before Service" là một chương trình dịch vụ đặc trưng của Hyundai, được triển khai tại tất cả các đại lý Hyundai trên toàn cầu. Mục đích chương trình là chủ động tổ chức các hoạt động chăm sóc xe nhằm ngăn chặn mọi sự cố khi vận hành,...


Bình luận

Dịch vụ khác

Bảo dưỡng định kỳ

Chương trình bảo dưỡng nhanh

Top

 (0)